לעתים רבות אין את מי לשאול ולהתייעץ היות והתכנים הללו כל כך אינטימיים יחד אם זאת אם לא נשאל איך נדע?
תיבת המייל החסויה שלי זמינה לשאלות שרצית לשאול ולא העזת.
כל שאלה היא לגיטימית ואין מה להתבייש.
אני פה כדי לעזור ולא חייבים לתת פרטים אישיים.
חיסיון מובטח בכל מצב.
*